KÖSTER BAUCHEMIE AG - Специалисти в хидроизолацията

 

 

 

Защо хидроизолацията е толкова важна?

Хидроизолацията е ключова част от строителния процес. Фирма КЬОСТЕР специализира в областта на хидроизолациите от 1982 г. Ние предлагаме широка гама хидроизо-лационни системи за строителната индустрия от сутерена до покрива. И все пак понякога хидроизола-ционните проблеми изискват индивидуални решения. Ето защо нашият високопрофесионален технически екип работи заедно с нашите клиенти, анализирайки всяка ситуация с цел разработката на решение, което отговаря на индивидуалните изисквания на нашите клиенти.

Защо хидроизолацията е толкова важна? Всяка година по света, огромни средства се инвестират в инфраструктурни, публични и частни строителни проекти. Съгласно Немски правителствен доклад по уврежданията на строителните конструкци, 80% от тях се отнасят до проблеми с хидроизолацията. Инвестирането във високока-чествена хидроизолация не само предпазва строителните елементи от проникване на вода, но също така осигурява ресурсна ефективност, ниски разходи за поддръжка и висока възвръщаемост на инвестициите в дългосрочен план.

Нови строителни проекти

В новото строителство външната хидроизолация на сутерени и хидроизолацията под фунда-ментната плоча защитават срещу проникване на вода от почвата. ТПО покривните мембрани предпазват плоските покриви в продължение на до 50 години във всеки климатичен район по света. Течно полаганите полимерни покрития защитават балконите и терасите от неблагоприятни атмосферни влияния. Циментовите материали, сертифицирани за контакт с питейни води, съхраняват чистотата и безопасността на водата в резервоарите. В търговските сгради декоративните подови покрития комбинират дизайн с лесно полагане. В промишлените сгради високоустойчиви подови покрития защитават бетоновите подове от трафик и замърсявания с масла, киселини в съчетание с антиплъзгащ ефект. Изолации за фуги и инжекционни гелове помагат за успешното изграждане на подземни инфраструктури от рода на нови метролинии и тунели. Водоот-блъскващи покрития защитават сградите и инфраструктурата от проникване на вода, докато специални бои предпазват фасадите в крайбрежните области от морския влажен въздух.

Проекти за възстановяване

В реставрационните проекти циментовите кристализационни хидроизолационни материали осигуряват хидроизолация от негативната страна - напр. в сутерени или тунели. Бързовтвърдяващите блиц-разтвори могат да спрат дори и активни течове. Завесното или площното инжектиране са специални решения за хидроизолация на външната страна на конструкцията, когато до нея няма директен достъп. Хоризонталните бариери спират пълзящата влага в стените, а възстановяващите мазилки подпомагат процеса на съхнене, като не позволяват на солите да увредят строителните субстанции. Влагоконтролиращите системи предпазват от проникване на пари през бетоновата плоча и предотвратяват увреждането на пода. Инфраструктурата е сърцето на съвременния свят. Нейните армирани бетонови конструкции се нуждаят от поддръжка, за да функционират правилно. Инжекци-онната технология дава възможност за ремонтиране на напукани бетонови конструкции с цел спиране на течаща вода или възстановяване на конструктивната якост.

 

 

 

Back

Top
Austria Bosnia and Herzegovina Brasil Bulgaria China Croatia Denmark Finland Germany Ghana Greece Hungary Italy Japan Kazakhstan Korea Kuwait Latvia Lebanon Mexico Netherlands New Zealand Norway Panama Philippines Poland Portugal Romania Russia Senegal Serbia Slovakia Slovenia South Africa Spain Thailand Turkey Ukraine United Kingdom United States of America