Зидана тунелна конструкция

Подобно на стандартните зидани конструкции, зиданите тунели, построени с естествени камъни или тухли също могат да бъдат инжектирани. Инжекционните материали се инжектират с определено налягане през решетка от пробити отвори. Целта е да се хидроизолират водоносещите участъци в строителния елемент, за да може впоследствие да се извърши хидроизолация от негативната страна.

Кухите пространства зад зиданите конструкции изискват специално внимание. Тук могат да се открият пълни с въздух фуги, както и големи кухини,  малко или много пълни с  напоен с вода материал (напр. почва, пясък, чакъл или баластра).  В много случаи е важно да  не се позволява формирането на конструктивна връзка със съседните скални слоеве.

 

Back

Top
Austria Bosnia and Herzegovina Brasil Bulgaria China Croatia Denmark Finland Germany Ghana Greece Hungary Italy Japan Kazakhstan Korea Kuwait Latvia Lebanon Mexico Netherlands Norway Panama Philippines Poland Portugal Romania Russia Senegal Serbia Slovakia Slovenia South Africa Spain Thailand Turkey Ukraine United Kingdom United States of America