Външна изолация на сутерени с хидроизолационни системи на битумна основа

Употребата на битумни продукти принадлежи към стандартните решения за хидроизолация на сутерени от позитивната страна. Системите се прилагат в пастообразна форма, поради което са безшевни. Те са лесни за полагане, надеждни за употреба и притежават премостващи пукнатините свойства. Върху чиста, здрава, стабилна минерална основа (без съдържание на гипс), се използва грунд POLYSIL TG 500.  Това неутрализира присъствието на соли в субстрата, като същевременно го заздравява. Когато хидроизолацията ще се полага върху стари битумни покрития, се използва КЬОСТЕР Битумен грунд. Кабелните и тръбните разводки се покриват съответно или с плътна филмова изолация или с подходящи фитинги. За предпазване срещу пълзяща зад по-ниските хидроизолационни връзки вода, под битумните покрития се полага КЬОСТЕР NB I Сив, смесен с КЬОСТЕР NB I Флекс. За предотвратяване на напреженията в хидроизолацията във връзките стена/под се правят закръглени холкери.
Същинската площна хидроизолация се постига с помощта на КЬОСТЕР Деуксан 2С Extratight, положен на два слоя с помощта на назъбена мистрия. КЬОСТЕР Деуксан Professional може да се полага чрез пръскане. При ръчно полагане, използвайте КЬОСТЕР Бикутан 1С или 2С Supertight, за Ваше улеснение. При всички плътни филмови изолации, независимо от начина на тяхното полагане, се препоръчва използването и на КЬОСТЕР Стъклена Фибрантна мрежа. Това позволява контролиране на дебелината на покритието, като същевременно поема движенията на сградата. Преди засипването на позитивната страна хидроизолацията трябва да се защити от механични увреждания посредством КЬОСТЕР SD Предпазни и дренажни листове.

Винаги се придържайте към спесификациите в съответните технически карти.

 

Back

Top
Austria Brasil Bulgaria China Croatia Denmark Finland Germany Ghana Greece Hungary Italy Japan Kazakhstan Korea Kuwait Latvia Lebanon Mexico Netherlands Norway Panama Philippines Poland Portugal Romania Russia Senegal Serbia Slovakia Slovenia South Africa Thailand Turkey Ukraine United Kingdom United States of America