Вътрешна хидроизолация на сутерени при наличие на течаща вода

Много трудна ситуация: Сутеренната хидроизолация трябва да бъде направена от вътрешната страна, но водата навлиза активно в сградата. Често единственото решение е КЬОСТЕР KD Системата. 

КЬОСТЕР KD 2 Блиц пудрата се полага директно с ръка върху активния теч. Пудрата реагира в рамките на няколко секунди и образува хидроизолационен разтвор. Когато активните течове бъдат спрени, може да се пристъпи към полагане на хидроизолационния слой, съставен от КЬОСТЕР KD 1 Основа, КЬОСТЕР KD 2 Блиц пудра и КЬОСТЕР KD 3 Изолация.

Материалът се полага върху субстрата, който трябва да бъде здрав и стабилен и да не съдържа възпрепятстващи свързването агенти. Старите покрития следва бъдат отстранени, фугите - издълбани, а всички свободни частици - премахнати.  Стандартно субстратът се мокри предварително. За репарационните дейности и направата на холкер при връзката стена/под се използва КЬОСТЕР Разтвор за ремонти Плюс. 

КЬОСТЕР KD 1 Основата се полага като хидроизолационен слой чрез обмазване върху субстрата. КЬОСТЕР KD 2 Блиц пудрата се втрива върху все още мократа повърхност, създавайки незабавно един сух хидроизолационен слой. За заздравяване  и усилване на този слой се използва третата част на системата, КЬОСТЕР KD 3 Изолацията. За да се изолира напълно сутерена,  върху първия слой КЬОСТЕР KD 1 Основа се полагат още два. Тръбните преминавания се хидроизолират с КЬОСТЕР КВ-Флекс 200 Изолационна паста и се запечатват с КЬОСТЕР КВ-Фикс 5. 

В случай на увреждания на сутеренните стени, причинени от влагата, се използва стандартно КЬОСТЕР Възстановяваща мазилка. КЬОСТЕР Възстановяващите мазилки се специално разработени за възстановяване на зидария с високо съдържание на соли и влага. КЬОСТЕР Възстановяващите мазилки подпомагат изсъхването на стената и абсорбират остатъчните соли. Те не съдържат вар или гипс, отворени са за дифузията на водни пари и създават здравословна и удобна среда в помещенията.

Преди полагането на основния слой, се полага хастарен слой, съставен от КЬОСТЕР Възстановяваща мазилка, смесена с КЬОСТЕР SB-Свързваща Емулсия, с цел постигане на по-голяма повърхностна площ и осигуряване на оптимална адхезия към субстрата.  

КЬОСТЕР Възстановяващите мазилки се предлагат в няколко вида (сива, бяла, бърза и лека). КЬОСТЕР Възстановяващата мазилка Бяла често се използва при по-стари сгради без допълнително боядисване. КЬОСТЕР Фината мазилка създава много гладка повърхност и се използва, когато трябва да се удовлетворят някои архитектурни цели. КЬОСТЕР Възстановяващите мазилки могат да бъдат боядисвани само с дишащи (отворени за дифузията на водни пари) бои, напр. КЬОСТЕР Силиконова боя Бяла или КЬОСТЕР MF1.

Винаги се придържайте към спецификациите в съответните Технически карти.

 

Back

Top
Albania Austria Bosnia and Herzegovina Brasil Bulgaria China Croatia Czech Republic Denmark Finland Germany Ghana Greece Hungary Iraq Italy Japan Kazakhstan Kuwait Latvia Lebanon Macedonia Mexico Netherlands New Zealand Norway Panama Poland Portugal Romania Russia Senegal Serbia Slovakia Slovenia South Africa Spain Thailand Turkey Ukraine United Kingdom United States of America